top of page

De kosten

IMG-20220312-WA0005.jpg

Woonhoeve Aurelia wordt gefinancierd middels het Persoonsgebonden Budget(PGB). In eerste instantie heeft uw zoon/dochter een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ bepaalt aan de hand van een aantal criteria of u in aanmerking komt voor langdurige zorg (WLZ) en in welke categorie u eventueel valt. 

De volledige procedure voor de aanvraag van het PGB vindt u hier.

Natuurlijk geeft het aanvragen van een PGB veel administratieve rompslomp. Woonhoeve Aurelia begeleid dit proces volledig voor u zodat u zich hierover geen kopzorgen hoeft te maken. 

Is het PGB door het Zorgkantoor toegekend en heeft u hier een beschikking van ontvangen dan kunt u zorg inkopen op onze woonvoorziening. Onze woonhoeve neemt personen op met een indicatie

VG04 t/m 06.

Uit het PGB mag u alleen kosten betalen die direct met zorg te maken hebben. Dit betekent dat u de huisvestingskosten zelf betaald. Dit kunt u doen vanuit de Wajong uitkering. Bij de intake gesprekken krijgt u van ons een volledig overzicht van alle kosten.

De praktijk leert dat iedereen met een verstandelijke beperking met een indicatie VG04 t/m 06 in staat is om de kosten van het wonen en het levensonderhoud te betalen. 

IMG-20170727-WA0001.jpg
bottom of page