top of page

Wie zijn wij

Vlinder_web_2_PNG.png

Op 1 oktober 2015 zijn wij, Ronald en Lenie van der Hidde, als zorgechtpaar gestart met onze woonvoorziening voor verstandelijk beperkte personen in Oudenhoorn met de overtuiging dat zorg voor veel personen met een beperking in een kleinschalige woning verre de voorkeur heeft boven zorg in een grote instelling. Direct contact met ouders/verzorgers en een grote betrokkenheid met alle bewoners is een grote pre.

Ons uitgangspunt is dat wij proberen om samen met onze bewoners een thuis te vormen waar zij zich veilig en geborgen voelen en waar respect en verdraagzaamheid deel vanuit maken. We geven dit vorm door de inrichting van de woning, de gezamenlijke momenten en het feit dat wij als zorgechtpaar ook op de woonvoorziening wonen zodat we alle in en outs kennen.

Wij worden hierbij ondersteund door onze zoon Tobias en negen gekwalificeerde en betrokken medewerkers.

Lenie van der Hidde is verantwoordelijk voor de zorg en Ronald van der Hidde zorgt voor de administratie. Lenie is jarenlang in de zorg werkzaam geweest. Buiten dit hebben we zelf een dochter met Down Syndroom  waardoor we veel ervaring met de doelgroep hebben opgedaan. 

Wat te bieden

Wat hebben we te bieden

Woonhoeve

Onze woonvoorziening is zowel vanuit de regio Spijkenisse als Hellevoetsluis eenvoudig te bereiken en ligt in een rustige omgeving in Oudenhoorn. Onze doelstelling is het om onze bewoners een levensbestendige plaats te bieden waarbij het uitgangspunt is dat dit gebeurt in een familiaire omgeving. Een thuis bieden is één van de belangrijkste pijlers. 

We hebben ruimte voor 12 personen met een verstandelijke beperking waarbij moet worden opgemerkt dat, gezien de aard van het pand, de woning niet geschikt is voor personen met een fysieke beperking.

Woonhoeve Aurelia biedt veel structuur wat door iedereen als prettig wordt ervaren. 

Door de kleinschaligheid van de woonvoorziening zijn we in staat om directe aansturing te geven. De zorg wordt geleverd middels een zorgplan wat in samenspraak met cliënt en vertegenwoordiger wordt gemaakt en periodiek met alle belanghebbenden wordt geëvalueerd. 

Door de kleinschaligheid zijn de lijntjes naar ouders/verzorgers maar kort. Onderling contact maakt dat er veel geregeld kan worden op korte termijn. 

Wonen op Woonhoeve Aurelia betekent dat wij veel voor onze bewoners en hun ouders/vertegenwoordigers regelen waarbij u moet denken dat wij alle administratieve ondersteuning bieden die noodzakelijk is voor een verblijf op onze woonvoorziening.
Een aantal van onze bewoners zijn nog schoolgaand maar voor de overige bewoners geldt dat wij de volledige dagbesteding vorm geven. Dit betekent dat wonen op Woonhoeve Aurelia een compleet zorgpakket inhoud. Dit alles wordt gefinancierd vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB) en een stukje vanuit de Wajong uitkering. 

Woonhoeve Aurelia biedt arbeidsmatige dagbesteding ook voor externe cliënten. De ervaring leert dat werk meer voldoening oplevert dan iedere dag kleuren en tekenen. Betekent dit dan dat er in een flink tempo gewerkt moet worden of dat er grote aantallen gehaald moeten worden? Nee hoor, een ieder draagt bij in zijn eigen tempo waarbij een positieve werkbeleving het belangrijkste is. Op onze site van

De Dagvlinder vindt u alle relevante gegevens. Neemt u contact op voor informatie.

IMG-20220312-WA0004.jpg
IMG-20171228-WA0005.jpg
IMG-20220418-WA0025.jpg
bottom of page